VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („Podmínky“)

Poslední aktualizace: 8. 11. 2017

VÍTEJTE NA WEBU HTTP://WWW.POSKOZENIZDRAVI.CZ/ („WEB“) PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘED POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI V PLNÉM ZNĚNÍ. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ANI SLUŽBY NA NICH NABÍZENÉ.

www.poskozenizdravi.cz  a její služby a materiály jsou vlastněny a provozovány společností Tax & Legal Advisors Limited, se sídlem 16 St John Street, Lon­don EC1M 4NT, registrována pro England & Wales Company Number 7400061. Pro účely těchto Obchodních podmínek označují termíny „my“, „náš“ a „nás“ Tax & Legal Advisors Limited.

Služby www.poskozenizdravi.cz

www.poskozenizdravi.cz dává každému uživateli těchto webových stránek („Uživatel“), možnost  zaslat informace o poškození zdraví, které vzniklo lékařským zákrokem nebo jinak a získat informace možném nároku na náhradu škody. Na základě jeho požadavku může Uživatel obdržet mimo jiné informace o možném způsobu vymáhání jeho nároku, ekonomicky nevhodnějším způsobem a zprostředkování vhodného advokáta nebo společnosti, která jeho nárok pomůže vymoci  ( dále jen „Poskytovatel“).

www.poskozenizdravi.cz nenabízí zdravotní péči, ale konzultace o způsobu řešení nároku na náhradu škody.  www.poskozenizdravi.cz může poskytovat pouze obecné informace o způsobu řešení nároku. Uživatel si může vybrat ze seznamu Poskytovatelů a rozhodnout se podle svých osobních preferencí a na vlastní riziko.

Uživatel / Registrovaný uživatel

Webová stránka nesmí být použita a služby popsané v těchto Podmínkách nesmí být objednány osobou, která je mladší 18-ti let. Používáním této webové stránky Uživatel zaručuje, že je starší 18-ti let.

Odesláním vyplněného vstupního formuláře a akceptováním těchto Podmínek se Uživatel stává Registrovaným uživatelem („Uživatel“). Uživatel souhlasí s přijímáním hovorů nebo e-mailů z www.poskozenizdravi.cz jejichž obsahem mohou být propagačních materiály, potvrzení Uživatelem objednaných služeb, informace o změnách na webových stránkách nebo o změnách v těchto podmínkách.

Uživatel nesmí nahrát  ani vložit na Web www.poskozenizdravi.cz žádné neoprávněné kódy (včetně jakýchkoliv virů, trojských koní a dalších), dokumenty, soubory nebo materiály, které by mohly poškodit www.poskozenizdravi.cz.

Webová stránka obsahuje ochranné známky a materiály chráněné autorskými právy (obsah, grafický design, logo, know-how, obchodní jméno). Uživatel souhlasí s tím, že nesmí upravovat, distribuovat, reprodukovat nebo jinak komerčně zneužívat jakýkoli obsah uvedený na Webu, nebo jakékoli informace poskytnuté www.poskozenizdravi.cz. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré informace poskytnuté www.poskozenizdravi.cz bude využívat pouze pro osobní potřebu a nikoliv pro komerční použití.

Poskytované služby

Prostřednictvím www.poskozenizdravi.cz může Uživatel požádat o informace o nejvhodnějším způsobu řešení jeho nároku, druhu služby, lokaci a časové dostupnosti. K poskytnutí takovýchto informací o Poskytovatelích, je nutné vyplnění vstupního formuláře umístěného na Webu a dodání dokumentů, které dokládají tvrzené skutečnosti. Ve formuláři jsou požadovány osobní údaje (celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země původu) a souhlas s těmito Podmínkami. Oznámení o přijetí požadavku Uživatele bude automaticky potvrzeno na uvedenou e-mailovou adresu Uživatele. Odpověď na tuto žádost obdrží Uživatel do 5-ti pracovních dnů od obdržení požadavku.

Registrace Uživatele je zdarma, nicméně jakékoli objednané služby budou účtovány. Finanční náklady na jakoukoli službu jsou předem schváleny a musí být potvrzeny Registrovaným uživatelem. V okamžiku potvrzení vzniká mezi Registrovaným uživatelem a www.poskozenizdravi.cz závazná smlouva týkající se potvrzených služeb.

Ochrana dat

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že za účelem zajištění služeb, je nutné poskytnout osobní údaje, včetně citlivých informací týkajících se zdravotním stavu. www.poskozenizdravi.cz je oprávněna shromažďovat a uchovávat takové informace a poskytovat je třetím osobám (Poskytovatelům, zdravotním zařízením) dle požadavku a přání registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s tímto postupem.

www.poskozenizdravi.cz chrání soukromí uživatelů. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s tím, že www.poskozenizdravi.cz může uchovávat a zpracovávat veškeré osobní údaje poskytované uživatelem. Komunikace prostřednictvím e-mailu mezi uživatelem a jakýmkoli Poskytovatelem prostřednictvím www.poskozenizdravi.cz může být archivována za účelem dohledávání. Veškeré telefonní hovory mezi Uživatelem a jakýmkoli Poskytovatelem přes www.poskozenizdravi.cz můžou být archivovány za účelem dohledávání. Telefonní hovory mohou být nahrávány také za účelem zkvalitnění služeb. www.poskozenizdravi.cz nemůže být zodpovědná za úplnou bezpečnost při odesílání informací přes Internet. Uživatel si je vědom bezpečnostního rizika a souhlasí s použitím této webové stránky pod tímto rizikem. www.poskozenizdravi.cz neodpovídá za jakékoli škody nebo ztráty způsobené Uživateli během používání webových stránek a zasílání informací prostřednictvím těchto stránek.

Používání Cookies

www.poskozenizdravi.cz používá cookies na svých webových stránkách. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies. Soubory cookies jsou malé části textu, které jsou odeslané webovým prohlížečem prostřednictvím navštívených webových stránek. Soubory cookies jsou uloženy ve webovém prohlížeči a umožňují www.poskozenizdravi.cz nebo třetí straně, aby rozeznali uživatele a usnadnili jeho další návštěvu. Soubory Cookies mohou být rozděleny na dva typy  „persistent“ nebo „session“. www.poskozenizdravi.cz používají oba typy souborů. www.poskozenizdravi.cz může používat soubory cookies pro ověřování uživatelů a registrovaných uživatelů a může tím zabraňovat podvodnému používání uživatelských účtů.

Při používání webové stránky může www.poskozenizdravi.cz umístit různé soubory cookies do webového prohlížeče Uživatele. www.poskozenizdravi.cz používá cookies pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Kromě vlastních souborů cookies www.poskozenizdravi.cz může také používat soubory cookies třetích stran z důvodu poskytnutí statistik využití webových stránek, poskytování reklam na internetových stránkách a podobně.

Pokud by uživatel nebo registrovaný uživatel chtěl soubory cookies smazat nebo odmítnout, může tak učinit přímo ve svém webovém prohlížeči. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.

Obsah

www.poskozenizdravi.cz si vyhrazuje právo na změnu a úpravu obsahu webových stránek a také těchto Podmínek užívání bez předchozího oznámení. Tyto změny vejdou v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách. Je odpovědností Uživatele čas od času zkontroloval obsah webových stránek a také tyto Podmínky. www.poskozenizdravi.cz ani žádný z jejích zaměstnanců nenese zodpovědnost za případnou špatnou nebo opožděnou funkčnost webových stránek nebo jakékoliv služby, které mohou být způsobeny přírodní katastrofou, technickým výpadkem, občanskými nepokoji, teroristickým útokem, válkou nebo jinými skutečnostmi, které nelze přímo ovlivnit.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že webová stránka může být částečně nebo zcela nefunkční. Obsah nebo poskytované služby mohou být navíc změněny nebo úplně zrušeny. Tyto skutečnosti neopravňují žádného uživatele, aby požadoval náhradu škody.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Jakmile uživatel použije tento odkaz, bude se dále řídit podmínkami použití konkrétního webu. www.poskozenizdravi.cz nenese odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách třetích stran a Uživatel souhlasí s užitím těchto webových stránek na vlastní riziko. V případě jakékoli stížnosti od Uživatele na web třetí strany, musí být tato stížnost zaslána přímo na danou webovou stránku třetí strany a nikoliv do www.poskozenizdravi.cz.

www.poskozenizdravi.cz nepřetržitě využívá kódy Google a Facebook (kódy třetích stran) na webových stránkách z důvodu analýzy pohybu chování uživatelů. Během probíhajících kampaní se kódy ostatních měřicích nástrojů mohou krátkodobě zobrazovat také na webu.

Ochrana osobních údajů

www.poskozenizdravi.cz respektuje a chrání právo uživatele na soukromí ve vztahu k interakci s webovými stránkami. Uživatel souhlasí s následujícími zásadami ochrany osobních údajů tím, že bude pokračovat v používání webových stránek. Každý uživatel musí poskytnout určité osobní informace www.poskozenizdravi.cz jakmile žádá o pomoc se zajištěním vymáhání svého nároku a dalších služeb. Tyto informace mohou zahrnovat celé jméno, věk, pohlaví, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní nebo debetní platební kartě, adresu a nezbytné citlivé informace o zdravotním stavu. www.poskozenizdravi.cz je oprávněna shromažďovat a uchovávat tyto informace a poskytovat je třetím stranám (Poskytovatelé) podle přání a požadavku Registrovaného uživatele za účelem zajištění služeb. Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s tímto postupem.

www.poskozenizdravi.cz může také poskytovat výše uvedené osobní informace poskytovatelům třetích stran, např. Poskytovateli platební brány, dále pak v případě jakéhokoli právního procesu a během ochrany práv www.poskozenizdravi.cz nebo práv Poskytovatelů.

www.poskozenizdravi.cz může používat nezbytné osobní informace Uživatele pro obecnou správu případů a sledování, zajišťování a kontroly kvality služeb. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že na webových stránkách mohou být zobrazeny určité veřejné informace (například jméno nebo přezdívka a recenze). www.poskozenizdravi.cz nezodpovídá za informace poskytnuté Uživatelem jako veřejné.

www.poskozenizdravi.cz může použít relevantní informace poskytnuté Uživatelem k zajištění požadovaných služeb. Kontaktní údaje uživatele, jako jsou e-mailová adresa a telefonní číslo, mohou být použity k poskytnutí potřebných informací týkajících se objednaných služeb, nebo k poskytnutí aktuálních informací a  seznamu nabízených služeb www.poskozenizdravi.cz. www.poskozenizdravi.cz může používat kontaktní údaje uživatele k odeslání aktuálních akcí a nabídek. Uživatel může kdykoli požádat o odstranění z databáze www.poskozenizdravi.cz zasláním e-mailu na adresu info@poskozenizdravi.cz

www.poskozenizdravi.cz není oprávněn poskytovat osobní a kontaktní údaje třetím stranám pro marketingové účely bez předchozího souhlasu Uživatele.

www.poskozenizdravi.cz bude shromažďovat a archivovat následující informace a uživatel s tím souhlasí:

  • E-mailová korespondence
  • Telefonní hovory – pro účely školení a kontroly kvality
  • Chatová komunikace
  • Recenze
  • Informace shromážděné pomocí souborů cookies na webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran
  • Údaje o návštěvách webových stránek, technické a statistické údaje
  • Jakákoli komunikace mezi poskozenizdravi.cz , Uživatelem, Registrovaným uživatelem a Poskytovatelem

Odpovědnosti

www.poskozenizdravi.cz není zodpovědná za výběr Poskytovatele služeb Uživatelem. Pokud bude Uživatelem vznesena stížnost na objednané služby od určitého  Poskytovatele,  a daná služba nebyla zakoupena od www.poskozenizdravi.cz přímo, musí být tato stížnost zaslána přímo na Poskytovatele a nikoli na www.poskozenizdravi.cz. www.poskozenizdravi.cz nezaručuje dostupnost jakéhokoli Poskytovatele.

Právní řád

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoli spor nebo nárok vzniklý v souvislosti s těmito podmínkami bude podléhat výhradní jurisdikci soudů České republiky. Úředním jazykem jakéhokoli sporu nebo jakéhokoli řízení bude čeština.

Partnerské společnosti

Služby jsou poskytovány společností Tax & Legal Advisors Limited, se sídlem 16 St John Street, Lon­don EC1M 4NT, registrována pro England & Wales Company Number 7400061 a je podporována různými přidruženými skupinovými společnostmi („partnerské společnosti“) po celém světě. Partnerské společnosti poskytují pouze interní podpůrnou roli ve prospěch společnosti Tax & Legal Advisors Limited. Některé partnerské společnosti poskytují podporu v péči o zákazníka. Partnerské společnosti působí, a jsou oprávněny jednat, jako zprostředkovatel služeb Tax & Legal Advisors Limited.